hem om mig cv kurser   kontakta mig

på gång keramik  textil  lera & stygn   verkstad & butik

 

Högskolan i Kalmar, biblioteket 
"Livslängtan"

 En svit på sju textila bilder, fritt tolkade efter Anna Rydstedts dikter.
De dikter som jag valt att brodera, har alla värme och en humoristisk ton, samtidigt är de känsliga och manar till eftertanke.
 Att sätta musik till ord är vanligt. Jag har istället satt stygn till ord. Från första dikten "Nu galopperar själen" till den sista "Sommar står kring äng och hus" finns en aning om vad livet inrymmer, från det man föds till det att man är borta. Man kan också följa en tidig morgon genom dagen och kvällen för att åter komma till gryning. Djuret som återkommer i varje bild är det egna jaget, tolkad i den sinnesstämning tanken befinner sig i.
 Antalet blev sju, då detta är ett symboliskt tal. Sju var de fria konsterna (artes liberales), vilka verkade frigörande och gjorde själen fri.
  För att få en känsla av vardagen har jag broderat på gamla använda linneservetter, som passerat många händer och torkat tårar av skratt och av sorg.   
  
 Anna Rydstedt föddes 1928 och dog 1994.